Linki
Aleja Wojska Polskiego 25 (K 9)

Aleja Wojska Polskiego 25 - K 9
Zabytkowy budynek koszarowy wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku na potrzeby stacjonujących do 1915 roku oddziałów rosyjskich. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę stał się siedzibą Szkoły Powszechnej nr 1.

Po II wojnie światowej, we wrześniu 1945 r., utworzono Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne, które upaństwowiono w następnym roku szkolnym. Od 1947 roku szkoła nosiła nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, a od 1949 r. Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1946 r. ze świadectwem tzw. małej matury, a pierwsi maturzyści zdali egzamin dojrzałości w 1948 r. LO działało do 1957, a gimnazjum - do 1964 roku, a w latach sześćdziesiątych - stało się siedzibą Zasadniczej Szkoły Włókienniczej i Technikum Włókienniczego.

Od 1965 roku w budynku znajdował się zakładowy klub "Relax" służący pracownikom ZZPB. W ramach klubu działały różnorodne sekcje pozwalające rozwijać zainteresowania pracowników.

Obecnie budynek zajmuje Bank Gospodarki Żywnościowej.

ATro