Linki
O projekcie
Pomysł na projekt powstał w 2008 roku. Opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół nr1 Bogusława Wiśniewska oraz dyrektor Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie Sławomir Tarnowski podczas spotkania z grupą wolontariuszy w kawiarence wolontariackiej "Volo Cafe" zadali kilka prostych pytań wolontariuszom: Czy zdajecie sobie sprawę, że mieszkacie w zabytkowych domach ? Czy jesteście dumni z faktu, że mieszkacie "na koszarach" ? Czy znacie ciekawą historię koszar? Jakie odpowiedzi padły, łatwo odgadnąć. Zdziwienie i zaciekawienie młodzieży tematem sprawiły, że pod kierunkiem Bogusławy Wiśniewskiej napisano projekt unijny z Programu "Młodzież w działaniu" Akcja 1.2. Projekt zatytułowano: "Mieszkam w bloku wyjątkowym". Projekt wsparła Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Główne tematy projektu dotyczą upowszechniania wśród młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej historii miejsca, w którym rodzą się, uczą, pracują, wychowują się kolejne pokolenia. W obrębie Klubu Historycznego działa młodzież mieszkająca na Koszarach. Gdy podczas kolejnych zajęć klubu okazało się, że świadomość bogatej historii koszar jest znikoma, wynikła potrzeba utworzenia ścieżki edukacyjnej, ilustrującej dzieje wielu budynków i miejsc na terenie zespołu koszar (m.in. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty, obóz przejściowy dla Żydów z likwidowanych gett, miejsce pobytu jeńców rosyjskich, włoskich, miejsce stacjonowania Legionów Polskich, 71 Pułku Piechoty, a także wojsk rosyjskich, niemieckich, strzelców ukraińskich).

Projekt objął następujące działania:
  • Przeprowadzenie ankiet przez młodzież wśród mieszkańców budynków koszarowych objętych ochroną
  • Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, innymi szkołami, a także IPN w Białymstoku
  • Przeprowadzenie wykładów historycznych dla społeczności szkolnej i lokalnej
  • Wykonanie makiety zespołu koszarowego
  • Wydanie folderu o historii koszar
  • Zamieszczenie informacji na stronach internetowych dotyczących historii budynków i tras dla zwiedzających, a także ścieżek edukacyjnych - założenie strony Zambrowskie Koszary
  • Wykonanie tablic informacyjnych i umieszczenie na wybranych budynkach koszarowych (25) na trasie ścieżki edukacyjnej
  • Wykonanie i umiejscowienie bilboardu z planem i historią koszar oraz zaznaczoną ścieżką edukacyjną.
  • Udział w przeprowadzeniu rekonstrukcji historycznej z okresu II wojny światowej (Bitwa o Zambrów 11 września 1939 roku).


W trakcie realizacji projektu zorganizowano cykl spotkań w "Volo Cafe" z lokalnymi historykami: Mariuszem Gontarskim, Tomaszem Piórkowskim, Krzysztofem Borucem. Zaproszono do współpracy też informatyka, a jednocześnie projektanta makiety - Andrzeja Trochimowicza. Okazało się również, że w Zambrowie jest wielu prawdziwych pasjonatów, kolekcjonerów oraz miłośników historii lokalnej. Najważniejsze, że wielu z nich stanowi młodzież. Czynnie w projekt włączyli się wolontariusze z Miejskiego Gimnajzum nr 1 w Zambrowie oraz wolontariusze z OWR.

Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi przybliżymy w sposób atrakcyjny i niestereotypowy wiedzę historyczną dotyczącą unikatowego zespołu koszarowego całej społeczności miasta. Ponadto projekt realizuje założenia edukacji nieformalnej, wykorzystując wszystkie metody pracy w szkole, a jednocześnie wychodzi poza ramowy program szkolny.
ATro