Linki
Legionowa 4 (K 18)

Legionowa 4 - K 18

Zabytkowy budynek koszarowy z przełomu XIX i XX wieku, do 1915 roku przeznaczony na potrzeby wojsk carskich. W okresie międzywojennym był siedzibą 71 Pułku Piechoty. Stacjonowały tu między innymi 4 kompania, pluton artylerii pułkowej, III baon, działała tu także Szkoła Podoficerska.

Po II wojnie światowej miejsce stacjonowania szwadronu kawalerii 9 Specjalnego Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w latach 1947 - 1955 oddziałów 2 Podlaskiej Brygady KBW (między innymi I batalionu strzeleckiego, batalionu 105 pułku). Od września 1955 roku służył jako sztab 33 Pułku Czołgów Średnich 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. W 1970 roku umieszczono w budynku Zakłady Mechaniczno - Precyzyjne "Mera Błonie".

Od pierwszych lat XXI wieku zaadaptowany na potrzeby mieszkaniowe.

ATro