Linki
Magazynowa 9 (M 24)

Magazynowa 9 - M 24

Zabytkowy budynek koszarowy, zbudowany na przełomie XIX i XX wieku, do roku 1915 służył stacjonującym w Zambrowie wojskom carskim.

Od 1929 roku do wybuchu II wojny światowej służył kolejno Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty, a następnie Mazowieckiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Generała J. Bema. Znajdowało się w nim m. in. Ognisko Żołnierskie MSPRA, na które składały się biblioteka, czytelnia, bufet i sklepik. Budynek był też miejscem spotkań żołnierzy z odwiedzającymi ich osobami, a w latach pięćdziesiątych odbywały się tam próby orkiestry wojskowej.

Od 1 czerwca 1956 roku był siedzibą Wojskowej Komendy Rejonowej, która podlegała stacjonującemu w Zambrowie 24 Batalionowi Czołgów i Artylerii Pancernej 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. W 1966 roku w miejsce WKR utworzono Powiatowy Sztab Wojskowy, funkcjonujący pod nazwą Wojskowej Komendy Uzupełnień

ATro