Linki
Aleja Wojska Polskiego 58 (K 8)

Aleja Wojska Polskiego 58 - K 8

Zabytkowy budynek koszarowy - K 8, którego budowę zakończono na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Do roku 1915 służył wojskowym rosyjskim i ich rodzinom jako budynek mieszkalny.

W latach 1926 - 1939 wykorzystywany na potrzeby rodzin kadry oficerskiej: 71 Pułku Piechoty, Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, a od 1937 r. Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Generała Józefa Bema.

W latach 1929 - 1930 miejsce zamieszkania pierwszego komendanta SPRP - płk. Stanisława Dąbka (w mieszkaniu nr 22 według numeracji przedwojennej), późniejszego bohatera obrony Gdyni we wrześniu 1939 roku.

Po II wojnie światowej budynek mieszkalny - najpierw dla kadry zawodowej Ludowego Wojska Polskiego, a następnie dla zambrowian.

ATro