Linki
Aleja Wojska Polskiego 50 (K 4)

Aleja Wojska Polskiego 50 - K 4

Zabytkowy budynek koszarowy zbudowany na przełomie XIX i XX wieku, oznaczony symbolem K 4. Do roku 1915 zamieszkiwany przez kadrę jednostek rosyjskich stacjonujących w Zambrowie i ich rodziny, a w dwudziestoleciu międzywojennym głównie przez oficerów i podoficerów 71 Pułku Piechoty, oficerów Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty oraz Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Generała J. Bema.

Po II wojnie światowej służył kadrze zawodowej Ludowego Wojska Polskiego, między innymi 24 Dywizji Piechoty, 104 Samodzielnego Pułku Piechoty, 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Po odejściu wojska w 1957 roku przeznaczony na mieszkania komunalne, przede wszystkim dla pracowników Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

ATro